מחזור ה

מחזור ו

נושאי לימוד

כיתה י׳: מחצית א גלובליזציה | מחצית ב פליטים

כיתה יא׳: מיעוטים בעולם והחברה הערבית בישראל