פרויקט פליטים

ארבעה פרויקטים מקבילים בארבע מגמות: אזרחות גלובלית, עיצוב גלובלי, תיאטרון ועיצוב, שכבת י

שאלה פוריה: כיצד יצירה עשויה להשפיע על מציאות

משך הפרויקט: כשלושה חודשים, כולל כל תקופת הלמידה מרחוק

תוצר: "שישי תרבות" - בוקר של רב שיח בענייני תרבות

מהלך הפרויקט

 • למידה דיסציפלינרית מתוך הקשר ונושא משותף (פירוט בהמשך לפי כל דיסציפלינה)

 • לאחר שכל מגמה יצרה תוצר משל עצמה - מפגשים בין מגמות

 • בנייה משותפת של רב שיח - מתוך התבוננות על שאלות דומות ושונות בין המגמות.

 • אירוע סיום

רציונל הפרויקט

כל מגמה נגעה בנושא של פליטות, פליטים, נדודים וזרות מתוך נקודת מבט וכלים ייחודיים לה. בין אם ביחס בין ידע לעשייה, מקומה של פרשנות אישית או חשיבה על דרך המשל.

השילוב בין ידע ליצירה במגוון של תחומי דעת יצר הזדמנות לנגיעה משותפת בנושא מורכב, יצירה מתוכו ומפגש בין מגמות, באופן שמרחיב את האופקים של התלמידים, מרחיב נקודות מבט ומרחיב את השיח.

אירוע סיום | חמישי תרבות | תערוכה מולטי דיסציפלינארית ודיון

אירוע הסיום כלל את העשיה בארבע המגמות, באופן שדימה "שיח גלריה" המבוסס על סיור בתערוכה אצורה לפני חמישה נושאים (בריחה | זרות | אנושיות | ארעיות | יציאה לפעולה), צפיה בהצגה, ומפגש שיח סביב השאלה מה כוחה של יצירה בעיצוב מציאות. כלל העבודות נעו על הרצף שבין ידע לרגש: אזג"ל - עלוני מידע | עיצוב גלובלי: סרטונים מבוססי ידע על פליטים בישראל | תיאטרון: הפקת המחזה "ארץ חדשה" והסבתו לפלטפורמה וירטואלית באמצעות "זום" | עיצוב: סרטים של עולמות מדומיינים. כשכל מדיום מזמן התמודדות אחרת עם יכולת להעביר מסר.

מרבית הלמידה והיצירה במהלך הפרויקט התבצעה בתקופת הלמידה מרחוק ולמעשה חייבה כל מגמה להתאים את התוצר שלה לפלטפורמה דיגיטלית, מבוסס חומרים וכלים הניתנים לשימוש בבית.

כשחזרנו ללמידה בבית הספר למעשה ההתמקדות היתה בסגירת התוצרים והכנה לאירוע הסיום: מפגשים בין מגמתיים, התנסות בסוג השיח על יצירה והתנסות באוצרות תערוכה.

הדיון ניסה לבחון את מקומה של יצירה בעיצוב מציאות, דרך התבוננות על תהליכי יצירה, על קריאה של יצירה מתוך הקשר, הצבעה על נקודות דמיון, בלבול או ספק.

על מנת להתרשם מהתערוכה האצורה, ליחצו על הכותרות:

הנחיות למהלך הדיון "חמישי תרבות":

 • סדרו את העבודות על רצף שבין "מבוסס ידע" ל"מעביר חוויה/ תחושה"? איך לדעתכם העבודה מייצגת או מבוססת על ידע? האם התקיימה בה מניפולציה כלשהי? ואם כן מהי? ואיך?

 • איזו אווירה / תחושה עוברת בכל עבודה?

 • מה הדבר הראשון שהשפיע עליכם ? הידע או הרגש?

 • איך התחושות שנוצרות בעבודות נמצאות ביחס אחת לשנייה ולנושא בו אנו עוסקים? (מחזקות/ מבלבלות/ מרחיבות וכו') | איך התחושות שהועברו בעבודות השפיעו על ההבנה שלהן? האם אפשר היה "לקרוא" את העבודות אחרת אם היו מוצגות בסביבה אחרת?

 • באילו מן העבודות יכולתם לתת פרשנות משלכם לצפיה - איך הידע השפיע? איך הרגש מושפע או משפיע? מתי קל לכם יותר לפרש עבודה? מנסו לתת כותרת לכל עבודה, וכותרת לכל העבודות ביחד

 • עסקנו באמנות ויצירה שנוגעת בצורה זו או אחרת בנושא בעל מורכבות אנושית, עד כמה קיומה של אומנות מגויסת למען מטרה, משפיעה ? עד כמה ואם בכלל היא ראויה?

שאלות בתחילת העבודה על מהלך הדיון:

 • מה יכולה להיות המטרה של האמן /שלכם בהצגת העבודה שלכם והפרשנות שנתתם לידע?

 • מה יכולה להיות ההשפעה של העבודה שלכם על העולם?

 • איך והאם העבודה מייצגת או מבוססת על ידע?

 • נסו לתת כותרת לכל עבודה, וכותרת לכל העבודות ביחד

 • נסחו נושא/ תמה לקבוצת עבודות

 • נסחו תחושה / רגש / אווירה אשר מועבר במסגרת תמה זו. כיצד כל דיסציפלינה מוסיפה לתחושה זו.

 • איזו עבודה יכולה להשפיע על ההבנה של העבודה שלי? ואיך העבודה שלי "מרוויחה" מהצפיה ברצף העבודות ומהז'אנרים שונים?

 • האם ברור במה העבודה עוסקת?

 • האם העבודה מזמנת פרשנות אישית? (אינטואיציה? דמיון?)

שאלות להתנסות באוצרות תערוכה

 • צפו בעבודות (כל קבוצה מקבלת חצי מהעבודות בכשבה)

 • צרו קטגוריות לעבודות לפי נושאים שעולים על רוחיכם.

 • דוגמא לפי נושאים: משטר ושלטון | בירוקרטיה | יציאה לפעולה | אנושיות | בריחה | מדינה | תקווה | תמונת עתיד | יחסים בין קבוצות | התיחסות שלטון | מחאה אזרחית| התייחסות אזרחית| נשים | משפחה | חיים. דוגמא לפי רגשות: פחד | תסכול | חוסר אונים | ציפיה (לעתיד) | כעס | בהלה | חשש וכו

 • כל העבודות צריכות להכנס לכל הקטגוריות.

 • לאחר כתיבת הקטגוריות, וחלוקת העבודות: נסחו כקבוצה שאלות לדיון עליהן: שאלות שיכולות להישאל על כל העבודות יחד (נסו לייצר ציר להתבוננות) | שאלות שמנסות להצביע על הדימיון או השוני בין העבודות | שאלות שעוסקות בעולמות התוכן של העבודות | שאלות שעוסקות בפרשנות של העבודות והבנה שלהן.

לצפייה במהלך הפרויקט המלא בכל מגמה: